Facebook

Prijava na novice

recepti in ideje za zdravo in barvito življenje:
POTRDI
Prehrana in počutje
Salamba
Jogi
Ristanc s kockami
Človek ne jezi se

Ustvarjalni natečaj za otroke, vrtce in šole

Dragi otroci, vzgojitelji(ce), učitelji(ce) in starši!

V želji spodbuditi ustvarjalnost, igrivost in domišljijo pri spoznavanju zdrave prehrane, smo letos znova zasnovali 

ustvarjalni natečaj
ZAKUHAJMO ZDRAVE ZGODBE

ilustracija: Gorazd Vahen

PRIJAVE NA USTVARJALNI NATEČAJ ZBIRAMO DO: 31.5.2019!

Komu je natečaj namenjen?

Ustvarjalni natečaj je namenjen otrokom oz. skupini otrok v vrtcu, šoli ali drugi organizirani obliki varstva otrok. Otroci že v zgodnjih letih oblikujejo svoje prehranske in vedenjske vzorce, zato je zelo pomembno, da jim zdrave navade približamo dovolj zgodaj in na primeren način, ki pritegne otrokovo zanimanje - skozi igro, zgodbe in čim bolj prosto raziskovanje novih okusov in načinov priprave jedi. Otroci ob skupnem ustvarjanju v skupini, sodelovanju in raziskovanju, spontano navdihujejo drug drugega za zdravo prehrano in nove okuse, ob tem pa krepijo tudi svoje socialne veščine. Ustvarjalni natečaj pa je lepa priložnost, da se naučijo tudi kaj novega. 
 
Kaj bomo letos ustvarjali?

Letošnja rdeča nit ustvarjalnega natečaja so ZGODBE.... napišite, narišite, odigrajte, zakuhajte ali po svoje ustvarite zgodbo, ki govori o dobri hrani, o sadju in zelenjavi, o pridelkih, ali je kako drugače povezana s hrano. Zgodba, ki spodbudi k razmisleku, ki morda navduši kakšnega malega junaka h kuhanju zdrave juhice ali pa odžene strah pred zelenjavo. V zgodbo lahko po navdihu vključite tudi vrednote medsebojnega povezovanja in sodelovanja, skrb za zemljo in okolje ter dobre odnose. 

Za vas smo pripravili nekaj ustvarjalnih predlogov:

 Preberite Zgodbo o kameni juhi, odigrajte jo skupaj z otroki in si vmes zamislite svoje različice zgodbe. Kaj, če se zgodba odvija nekje v gozdu, v planinah, na kmetiji ali ob reki? Ali nam lahko živali pomagajo zakuhati res slastno juhico? Kaj pa, če namesto kamna uporabimo kakšen drug poseben predmet, morda zlato zrno ali čarobno seme?
 

Če želite prejeti črnobelo ilustracijo Gorazda Vahna,
ki si jo lahko natisnete in jo skupaj z otroki pobarvate,
nam pišite na zdravajuhica@zavod-kalejdoskop.si.

 
 Zamislite si najljubši recept za slastno juhico, v katero zakuhate svoje najljubše in najbolj zdrave sestavine. Pripravite ga skupaj s prijatelji oz. sošolci, ter nam pošljite fotografijo, ali pa recept narišite. Ob tem si lahko izmislite še kakšno svojo zgodbo. 

 Če bi zares želeli navdušiti otroke nad zdravo prehrano, kako bi se tega lotili? Kaj pa, če zgodbo zapišete v velikem skupnem stripu? Si morda zamislite pesem ali himno o zdravi hrani ali slastni juhici? Ali pa zabaven časopisni oglas za okusno sadje in zelenjavo?


Naj vas naši predlogi ne omejujejo na poti vaše domišljije... in naj vas nikar ne zadržuje perfekcionizem. Preproste stvari so najlepše in otrokom dobro razumljive. Idej pa otrokom tudi nikoli ne zmanjka. Vse kar potrebujejo je prazen list papirja. ;) 
 

Kako sodelujete?

Izdelke, ki jih bodo ustvarili otroci in so povezani s tematiko zdrave prehrane - lahko so to pesmi, zgodbe, ilustracije, recepti, fotografije, lutke ali katerekoli druge ideje in unikatne stvaritve ali uprizoritve, nam pošljite na naslov Zdrava juhica, Zavod Kalejdoskop, Milčinskega 11, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti zdravajuhica@zavod-kalejdoskop.si, najpozneje DO PETKA, 31.5.2019. Če vaš izdelek ni primeren za pošiljanje po navadni pošti se lahko dogovorimo glede načina prevzema. Izdelke vračamo le ob predhodnem dogovoru!

Kako poteka pregled in ocenjevanje prejetih izdelkov?

Po zaključku natečaja strokovna komisija pregleda vse prispele izdelke (v materialni ali digitalni obliki) in v roku enega tedna sprejme odločitev o primerni razdelitvi nagrad. O tem obvesti vse sodelujoče po elektronski pošti (izjemoma po navadni pošti, če elektronska pošta ni razvidna). Strokovno komisijo sestavljajo Irena Tomažin (Zdrava juhica, Zavod Kalejdoskop), Neja Samar Brenčič (Zavod IZRIIS) ter ilustrator Gorazd Vahen. 

PREDVIDENE NAGRADE
 
Potrudili se bomo, da bo prav vsaka skupinica otrok, ki bo prispevala svoje navdušenje in ustvarjalnost ter pripravila svoj izdelek za natečaj, prejela v zahvalo kakšno lepo pozornost. Najbolj otroško domiselnim izdelkom pa bo strokovna komisija podelila naslednje nagrade:
 
2x PRAVLJIČNA KUHARSKA USTVARJALNICA ZDRAVA JUHICA 
za nagrajeno skupino otrok v vrtcu ali v šoli

(Irena Tomažin, Zavod Kalejdoskop)

1x PROFESIONALNA ILUSTRACIJA NAGRAJENE ZGODBE,
ilustrator GORAZD VAHEN

10x didaktična družabna igra Lestve & lizike
(Zavod Kalejdoskop v sodelovanju z Dodekaeder)

10x igralne kartice Zdrava juhica za pripovedovanje zgodb in igro spomin
(Zavod Kalejdoskop)

2x HAPE leseni igralni set za pripravo slastne juhice ali zdrave solate

in še nekaj slastnih presenečenj za otroke...

...najbolj skrbnim vzgojiteljem/vzgojiteljicam in učiteljem/učiteljicam pa podarimo tudi
3x izvod odlične knjige DIALOG S STARŠI (Elsebeth Jensen in Helle Jensen, Familylab Slovenija),
ki jo toplo priporočamo vsem pedagoškim in vodstvenim delavcem, pa tudi staršem


ORGANIZATOR IN GLAVNI POKROVITELJ NATEČAJA
PARTNERJI NATEČAJA

           


MEDIJSKA PODPORA

  


PRAVILNIK USTVARJALNEGA NATEČAJA
»ZAKUHAJMO ZDRAVE ZGODBE«


1. člen: Organizator
Organizator nagradnega natečaja je Zavod Kalejdoskop, Ideje za zdravo in barvito življenje, Milčinskega 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator ali Zavod Kalejdoskop). Organizator pri zasnovi in izvedbi natečaja sodeluje z več partnerji in neprofitnimi organizacijami.

2. člen: Namen
Organizator izvaja nagradni natečaj v izobraževalne namene otrok v vrtcih in šolah ter obiskovalcev spletnega mesta www.zdrava-juhica.si. Pri izvedbi natečaja se spodbuja zlasti ustvarjalnost otrok in njihovo medsebojno sodelovanje ter spoznavanje pomena uživanja zdrave, raznolike prehrane, pa tudi spodbujanja zdravih odnosov.

3. člen: Objava
Ustvarjalni natečaj je objavljen v vabilu k sodelovanju, ki je poslano po elektronski pošti slovenskim vrtcem in šolam ter na spletni strani  http://www.zdrava-juhica.si/article?path=/za-otroke/natecaj od petka, 26. 4. 2019 naprej.

4. člen: Sodelovanje
K sodelovanju pri ustvarjalnem natečaju se lahko prijavi posamezna skupina v vrtcu oziroma šoli ali pa vrtec oz. šola kot celota, prijavi pa se lahko tudi katerakoli druga organizirana oblika varstva otrok, ki izdelke otrok pošlje najpozneje do 31.5.2019 na naslov Zavod Kalejdoskop, Milčinskega 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ustvarjalni natečaj«. Fotografije in skenirani izdelki oziroma ilustracije otrok se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov zdravajuhica@zavod-kalejdoskop.si. V kolikor gre za izdelke, ki so občutljivi za pošiljanje po navadni pošti, je možen dogovor glede osebnega prevzema izdelka. Prejetih izdelkov ne pošiljamo nazaj, razen izjemoma ob predhodnem dogovoru. Prijavitelji ob prijavi sporočijo kontaktne podatke vrtca oziroma skupine otrok, ki je ustvarila posamezen izdelek. Posamezna skupina lahko prijavi več različnih izdelkov otrok. Izdelki, pri katerih je izrazito opazno pretežno delo odraslih oseb, se ne bodo upoštevali v okviru izbora najboljših izdelkov. 

5. člen: Sestava komisije za ocenjevanje in izbor najboljših izdelkov
Člane komisije predlaga organizator ob njihovem soglasju ter soglasju partnerjev natečaja. Člani komisije so določeni ob pričetku natečaja. Zaradi nepredvidenih dogodkov se lahko tekom trajanja natečaja zamenjajo. Člani komisije enotno in po prosti presoji izmed prijavljenih izdelkov izberejo najboljše izdelke, ki prejmejo nagrado. Po potrebi lahko uporabijo metode glasovanja ali žreba.
Izbira komisije je dokončna.

6. člen: Kriteriji izbora najboljših izdelkov
Člani komisije pri izboru najboljših izdelkov, ki prejmejo nagrade iz predvidenega sklada, upoštevajo zlasti njihovo izvirnost in skladnost s predvideno tematiko, uporabo domiselnih materialov, igriv pristop, uporabnost in starost otrok. V primeru večjega števila prejetih izdelkov si organizator pridržuje pravico do prve selekcije izdelkov, ki jih nato oceni komisija.

7. člen: Prevzem nagrade
Nagrajene skupine bodo v roku 3 dni po izboru obveščene o nagradi po telefonu ali elektronski pošti. Individualno se z organizatorjem dogovorijo za datum in uro izvedbe delavnice oziroma glede prevzema praktične nagrade. Pravica do prevzema nagrade zastara v roku 1 leta od dneva izbire nagrajenca.

8. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z natečajem ter podelitvijo nagrad, ter za udeležence, ki s prijavo na ta nagradni natečaj priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja v celoti na vpogled na spletnih straneh http://www.zdrava-juhica.si/article?path=/za-otroke/natecaj. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradni natečaj v celoti in ga z ustreznimi popravki ponovi.

Prijavitelj, to je odgovorna oseba, ki prijavi vrtec oz. organizirano skupino otrok na natečaj in pošlje fotografije ter izdelke otrok s tem dovoljuje uporabo prejetih materialov na spletnih straneh www.zdrava-juhica.si, za priložnostne razstave izdelkov ter morebitno uporabo v tiskani izdaji v izobraževalne namene. Prijavljeni in poslani izdelki se ne vračajo. Izjemoma je to možno ob predhodnem dogovoru.

Prijavitelj ob prijavi dovoljuje organizatorju, da se njegovi kontaktni podatki shranijo na primeren način in v skladu s področno zakonodajo, podatki pa se lahko uporabijo za potrebe tega nagradnega natečaja in obveščanjem z zvezi s tem.

9. člen: Reševanje nesoglasij
Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom vodenja natečaja, izbora ter podelitve nagrad bo organizator obravnaval ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi z izvedbo natečaja se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil obligacijskega prava.

10. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati dne 26. 4. 2019 z objavo na spletnih straneh www.zdrava-juhica.si.
Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se